Palvelumme

PALVELUMME

Johdon suorahaku

Johdon suorahaku on selektiiviseen täsmähakuun perustuva rekrytointipalvelu. Rekrytointimenetelmänä suorahaku on paras ratkaisu kun halutaan varmuudella löytää oikea henkilö oikeaan paikkaan ja tavoitteena on säästää aikaa ja omia resursseja.
Profos tarjoaa luottamuksellisia ja asiantuntevia suorahakupalveluja vaativiin keskijohdon ja ylimmän johdon rekrytointeihin. Me toimimme asiakkaan kumppanina ja tarjoamme konsultointia rekrytoinnin jokaiseen vaiheeseen. Asiakaslupauksemme on paras ratkaisu.

Suorahaun prosessi

Suorahaun onnistumisen perusta on rekrytointitarpeen ja tilanteen ymmärtäminen. Toimeksiannon alussa teemme huolellisen selvityksen asiakkaamme tavoitteista ja tilanteesta. Selvitämme, millaisia osaamisvaatimuksia rekrytoitavalle henkilölle asetetaan ja tarjoamme konsultointia tehtäväkuvan määrittämiseen.
Onnistuneen lopputuloksen tärkein edellytys on konsultin osaaminen. Konsulttiemme kokemus rekrytointityöstä ja liikeyritysten johtamistehtävistä on työmme takuu. Omakohtaisen kokemuksen kautta ymmärrämme rekrytoitavien johtajien työrooleja ja tehtäviin liittyviä vaatimuksia.

Executive Search Description (PDF)

Ehdokkaat

Profos on kumppanisi kun haluat hakeutua uuteen työrooliin ja tavoitteesi on keskijohdon tai ylimmän johdon tehtävä. Voit olla konsultteihimme luottamuksellisesti yhteydessä ja keskustella uratavoitteistasi tai lähettää meille ansioluettelosi ja avoimen hakemuksesi, jossa tarkennat, millaisista tehtävistä olet kiinnostunut.

 

Luottamuksellisuus

Kaikkia meille lähettämiäsi tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain vaatimusten mukaisesti. Ansioluetteloa tai hakemustasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaasi. Kun saamme osaamiseesi ja kokemukseesi sopivan toimeksiannon, olemme sinuun yhteydessä ja tiedustelemme kiinnostustasi tehtävään.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmä ohjaa yhtiön liiketoimintaa. Sen ensisijainen tehtävä on varmistaa, että yhtiössä toimitaan strategian mukaisesti. Johtoryhmä tekee päätöksiä, asettaa tavoitteita ja varmistaa, että päätökset viedään käytäntöön.
Profos on johtoryhmätyön kehittämisen asiantuntija. Hyödynnämme johtoryhmätyön kehittämisessä valmentavaa työskentelyotetta. Pyrimme johtoryhmän omien voimavarojen täyteen hyödyntämiseen ja tarjoamme malleja, joilla saadaan pysyviä muutoksia toimintaan.

Kehittämisen menetelmiä:

 • Workshop-työskentely
 • Fasilitointi
 • Räätälöity koulutus
 • Johtamisosaamisen arviointi
 • Johdon coaching

Johtoryhmätyön kehittäminen -esite

Johdon Coaching

Coaching on vuorovaikutteinen prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöön omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching-prosessin päämääränä on auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä määrittelemään ja saavuttamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset tavoitteensa nopeammin ja joustavammin kuin muuten olisi mahdollista.

Coaching palvelumme asiakkaita ovat yleensä johtamistehtävissä toimivat henkilöt sekä esimiesryhmät. Tyypillisiä henkilökohtaisen valmennuksen motiiveja ja tilanteita ovat:

 • Henkilökohtaiset kehittymistarpeet ja muutostilanteet
 • Työuran käännekohdat
 • Suorituksen parantamiseen liittyvät tavoitteet
 • Halu parantaa elämänlaatua

Tyypillisiä ryhmävalmennuksen motiiveja ja tilanteita ovat:

 • Johtoryhmän muodostaminen ja roolien selkeytys
 • Johtamistaitojen kehittäminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
 • Organisaation muutostilanteet ja johtoryhmän henkilömuutokset

Johdon Coaching -esite

Strategiatyön konsultointi

Strategia on valittu keino vision toteuttamiseen. Strategia on parhaimmillaan selkeä käytännön ohje, jonka toteuttaminen sitouttaa henkilöstöä ja varmistaa organisaation kilpailukyvyn ja taloudellisen menestyksen. Profos tarjoaa konsultoivia ratkaisuja ja valmennusta strategian kirkastamiseen ja toteuttamiseen. Konsultointipalvelumme kattavat strategiatyön päävaiheet. Räätälöimme myös valmennuskokonaisuuksia ja strategiatyön eri vaiheisiin liittyviä koulutuksia.

Strategiakonsultoinnin palvelujamme ovat:

 • Strategiatyön mallintaminen
 • Strategian määrittelyn työvälineet
 • Strategiaprojektin konsultointi
 • Strategian toteutus ja seuranta

HR-käytäntöjen konsultointi

Laadukas henkilöstöjohtaminen perustuu määriteltyihin ja toistuviin sisäisiin prosesseihin, joilla tehostetaan organisaation henkilövalintoja, ohjataan henkilöstön kehittämistä ja sitoutetaan henkilöstöä tehtäviinsä ja organisaation tavoitteisiin.
Menestyvä yritys tarvitsee hyvin toimivan henkilöstöhallinnon, joka tuottaa yhdenmukaisia hallintopalveluja ja hyödyntää tehokkaita informaatiojärjestelmiä.
Profos konsultoi organisaatioiden esimiehiä ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ottamaan käyttöön henkilöstöhallinnon ratkaisuja. Tuotamme palveluja seuraaviin tarpeisiin:

 • rekrytointiprosessit
 • työsopimuskäytännöt
 • yrityskohtaiset koulutusohjelmat
 • osaamisen kehittämisen menetelmät

Profos tuottaa laajan yhteistyöverkoston kautta myös juridisia ja hallinnollisia palveluja kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa suomalainen yritys perustaa tytäryhtiön tai sivuliikkeen ulkomaille ja palkkaa ulkomaisiin yhtiöihin työntekijöitä.

Yhteistyökumppanit

Profos tekee aktiivista yhteistyötä konsultointi-, valmennus- ja tutkimuspalveluja tuottavien yhtiöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on verkostoitua alan johtavien yritysten kanssa siten, että asiakas saa jokaiseen toimeksiantoonsa parhaat menetelmät ja korkeimman asiantuntemuksen.